Valberedningen behöver HJÄLP!

I nuläget, finns en valberedare i distriktet, det behövs flera gärna en från varje förening.

Inför Representantskapet 2020, bör vi hitta fyra styrelsemedlemmar, och någon som kan åta sig kassörsuppdraget. Svar till Eva-Britt Burkhard

Eller kansliet 013-126855, e-post: [email protected]

[email protected]