Artikel om Reumatoid artrit och Sjögrens syndrom – så kan patienterna minska risken för karies

De autoimmuna sjukdomarna reumatoid artrit och Sjögrens syndrom medför en ökad kariesrisk på grund av muntorrhet, immunosuppression och nedsatt handfunktion. Det ärangeläget att reumatologläkare tidigt …

Artikel om Reumatoid artrit och Sjögrens syndrom – så kan patienterna minska risken för karies Läs mer »