Reumatikerförbundets stämma 2021 är nu avklarad!

Nu i helgen 29-30 maj höll förbundet sin stämma, den sker vartannat år.

Valet till förbundsstyrelse:

Förbundsstämman har valt en ny styrelse. Lotta Håkansson blev återvald som ordförande. Till 1:e vice ordförande valdes Tommy Olsson som tidigare var 2:e vice ordförande. Pia Lennberg har valts till 2:e vice ordförande. Hon har de senaste fyra åren varit styrelseledamot. Nya ledamoter i förbundsstyrelsen är Sofia Hagel, Monica Holmner och Britt-Marie Nyhäll Wåhlin.

Klicka på länken så får ni träffa de nya ledamöterna och även läsa alla motioner och se handlingarna:
Förbundsstämman 2021 är digital – Reumatikerförbundet