R-Östergötland

Reumatikerdistriktet Östergötland och dess föreningar har en gemensam tidning med lokal information om vad som händer i respektive förening.

Klicka på den gröna länken för att läsa den.

Observera att pga av Covid 19 är Reumatikerdistriktets aktiviteter (Höstmöte, Må bra dagar och Rehabresan) framflyttade till 2021.