En del av frågorna vi kommer att ta upp på politikerutfrågningen den 9 oktober

  • På vissa vårdcentraler saknas fördjupad kunskap om vissa reumatiska sjukdomar som ex. Fibromyalgi. Detta gör att diagnoserna fördröjs. Hur ser ni på möjligheten att VC kan nischa sig lite extra mot vissa diagnoser?
  • Det är stora brister när det gäller helhetssynen i vården av multisjuka patienter.

Sjukvården ska nu arbeta mer personcentrerat och hur tänker ni att det ska bli? Vad händer på klinikerna?

  • Hur blir det med rehabiliteringsresurser efter pandemin?        

Vad händer med tillgången av bassänger i regionen?  De är nu stängda på grund av pandemin. Kommer reumatikerna ha tillgång till bassängerna som tidigare?  Rehabiliteringen ligger efter för bland annat våra grupper. Vilket gör att bassängträningen är extra viktig nu.

  • Hur arbetar regionen med vårdskulden?

Har ni fler frågor mejla dem gärna innan mötet till reumatikerdistrik[email protected]